Оформлення дозволу на роботу (Employment Authorization Document EAD) Оформлення дозволу на роботу (Employment Authorization Document EAD)

Оформлення дозволу на роботу (Employment Authorization Document EAD)

Дозвіл на роботу (Employment Authorization Document, EAD) дозволяє легально працювати  на території Сполучених Штатів Америки.

Отримання дозволу на роботу в США починається з подання заяви до американської Служби Громадянства та Імміграції. У разі схвалення, Вам видадуть пластикову картку, де будуть вказані Ваші дані, а також термін дії. Документ буде чинним протягом одного року.

Хто має право на отримання EAD?

У людей, бажаючих отримати дозвіл на роботу, обов'язково має бути особистий номер соціального страхування – Social Security number (SSN). Це аналог Ідентифікаційного Податкового Номеру в Україні. Якщо в Вас такого номеру немає, то перед подачею заявки на дозвіл на роботу, необхідно зробити запит на отримання SSN. https://www.ssa.gov/ssnumber/.

Які категорії людей мають право на його отримання у 2022 році:

 • Біженці, а також їхні близькі родичі.
 • Особи, що мають в Америці притулок.
 • Люди, які оформили статус тимчасового біженця.
 • Громадяни, які бажають оформити право на місце проживання в Америці.
 • Представники деяких націй, наприклад, є громадянами Маршаллових островів.
 • Близькі родичі осіб, які працюють у дипломатичних установах США.
 • Люди, які бажають отримати роботу у США.
 • Близькі родичі громадян Америки, які мають право на постійне проживання там.


Громадяни, які приїхали по програмі U4U можуть заповнити форму І-765 як онлайн (https://www.uscis.gov/i-765) так і Відправити документи поштою (інструкції за попереднім посиланням).

Громадяни, які отримали гуманітарний пароль на пішому кордоні Мексики мають можливість відправити документи лише поштою.

Для уточнення деталей звертайтеся 800-375-5283 (TTY 800-767-1833) Monday to Friday, 8am to 8pm Eastern.

Documents/Information you need for registration:

 • 2 photos for eДокументи/Інформація, яка Вам потрібна для реєстрації:
 • 2 фото на кожну людину в сім'ї (дітей також) - з іншої сторони на кожному фото підписати ім'я і прізвище, людини зображеної на фото (англ. мовою)
 • Паспорт (копія)
 • І-94 Міграційна карта (Parol)
 • Дівоче прізвище (якщо змінювали)
 • Ім’я, прізвище та адреса людини в якої Ви живете (на її/його ім'я та адресу мають прийти документи)
 • Місце Вашого народження (місто, область, країна)
 • Імена і прізвища ваших батьків (кожного) та дівоче прізвище мами
 • Ваш номер телефону (обов'язково мати американський номер)
 • Ваш e-mail (який ви перевіряєте)
 • Якщо Вам вже надали будь-яку допомогу (медичну, грошову і т.д.) - копії документів підтвердження допомоги.

Заяву на дозвіл на роботу Application for Employment Authorization  можна заповнити як онлайн, так і відправити документи поштою.

Онлайн мають право заповнювати ті громадяни, які мають А-number. Зазвичай це громадяни, що приїхали по програмі U4U. Зауважте, що заповнення форми онлайн не передбачає можливості заповнити форму І-912, яка може звільнити від сплати збору за реєстрацію в сумі 410 доларів. Громадяни, які отримали гуманітарний пароль на пішому кордоні Мексики, не мають можливості заповнювати форму онлайн, а можуть лише відправити документи поштою.

Щоб заповнити форму онлайн:  https://www.uscis.gov/i-765 

Щоб відправити документи поштою: завантажте форму, роздрукуйте та заповніть. Інструкції щодо відправки дивіться на сайті.

Форми:

I-765: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765.pdf Application for Employment Authorization

 • I-912: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-912.pdf Fee Waiver – це форма прохання надати дозвіл на роботу безкоштовно, якщо у Вас справді немає можливості заплатити за форму І-765) АЛЕ будьте готові до того, що Ви можете отримати відмову і Вам доведеться платити повну сумму (410 долларів) за кожну анкету. Ви можете не подавати цю форму, а одразу заплатити за форму І-765.ach person in the family (including children) - on the other side of each photo, sign the name and surname of the person depicted in the photo (in English)
 • Passport (copy)
 • I-94 Migration card (Parol)
 • Maiden name (if changed)
 • Name, surname and address of the person with whom you live (documents should be sent to her/his name and address)
 • Your place of birth (city, region, country)
 • Names and surnames of your parents (each) and mother's maiden name
 • Your phone number (must be a US number)
 • Your e-mail (which you verify)
 • If you have already received any assistance (medical, monetary, etc.) - copies of documents confirming the assistance.

for Employment Authorization, you can fill out both online and send documents by mail.

Those citizens who have an A-number have the right to fill in online. These are usually citizens who came under the U4U program. Note that completing the form online does not include the option to complete Form I-912, which may waive the $410 filing fee. Citizens who received a humanitarian password at the foot border of Mexico do not have the opportunity to fill out the form online but can only send documents by mail.

To complete the form online: https://www.uscis.gov/i-765 

To send documents by mail: download the form, print it and fill it out. See the website for shipping instructions.

Forms:

I-765: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765.pdf Application for Employment Authorization

I-912: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-912.pdf Fee Waiver is a form asking for free work authorization if you truly cannot afford to pay for the form I-765) BUT be prepared for the fact that you may receive a refusal and you will have to pay the full amount ($410) for each questionnaire. You may not submit this form and pay for Form I-765 immediately.

Державні збори США є обов'язковими та поверненню не підлягають:

Збір USCIS за подачу форми I-765: $410

Ви маєте можливість заповнити форму І-912, яка може звільнити від сплати збору за реєстрацію в сумі 410 доларів.

Біометрія USCIS: $85

Зазвичай, процес подання заявки займає 5-7 місяців.

Дозвіл на роботу дійсний протягом 1 року. Заявники можуть подати заявку за 180 днів до закінчення терміну дії поточного дозволу.

Become partner

Подати заявку на отримання допомоги

UA House

UA HOUSE is a 501(c)3 registered non-profit organization (Registered Charity Number: C4181477) dedicated to raising awareness about Ukraine in the US and throughout the world and providing humanitarian aid to Ukraine.

Stay Updated

Subscribe